Đăng ký tài trợ đồng hành Giải thưởng Kiến trúc xanh sinh viên 2024

Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh là đơn vị chuyên hoạt động trong các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, công trình xanh, và công trình hiệu quả năng lượng. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong nghiên cứu khoa học, đào […]

Giải thưởng “Kiến trúc xanh sinh viên 2024”

Tiếp nối thành công của sự kiện Giải thưởng Kiến trúc xanh sinh viên các năm trước và nhu cầu mong muốn tham gia của các trường, thầy cô và các bạn sinh viên, được sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ […]