Cuộc thi và Giải thưởng Kỹ thuật và Thiết kế Mặt tiền SFE 2024

Các bài dự thi cho Giải thưởng Kỹ thuật và Thiết kế Mặt tiền SFE 2024. Công nhận và khen thưởng sự xuất sắc trong kỹ thuật mặt tiền ở sáu hạng mục đầu vào:1 Công trình mới2 Cải tạo hoặc Nâng cấp3 Sản phẩm của năm4 Kỹ sư mặt tiền trẻ 5 Đổi mới kỹ thuật […]