Vi sao doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam chưa chạm đến nguồn tài chính xanh?

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và nhu cầu phát triển bền vững ngày càng gia tăng, nguồn tài chính xanh đang trở thành xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam vẫn chưa tận dụng triệt để nguồn tài chính xanh này. Bài viết này […]