Kết quả Giải thưởng Kiến trúc xanh sinh viên 2022

Lễ trao giải cho 19 đồ án xuất sắc nhất của Giải thưởng “Kiến trúc xanh sinh viên 2022” đã diễn ra với hình thức trực tuyến ngày 07/10/2022. Cùng với đó, Lễ vinh danh Giải thưởng Kiến trúc xanh sinh viên 2022 cũng được diễn ra trong Tiệc chào mừng và Lễ vinh danh […]