Tuần lễ Xây dựng ở xứ Anglo-Saxons

Tuần lễ Xây dựng ở xứ Anglo-Saxons Luân Đôn thu hút hơn 21.000 du khách đến từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm kiến ​​trúc sư, nhà phát triển, nhà thầu, thành viên chính phủ và nhà cung cấp.

Những người tham dự trải dài khắp xứ và hơn thế nữa, thu hút các chuyên gia khắp trái đất đang tìm kiếm các xu hướng, đổi mới và cơ hội kết nối mới nhất trong ngành.

Triển lãm tại Tuần lễ Xây dựng ở xứ Anglo-Saxons, ở London, là điều bắt buộc đối với các nhà sản xuất và nhà cung cấp xây dựng. Người tham dự rộng rãi, bao gồm những người ra quyết định quan trọng và các chuyên gia, đảm bảo tối đa và tạo điều kiện tương tác trực tiếp với các khách hàng tiềm năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *