Tôn Vinh Sáng Tạo Kiến Trúc Xanh Sinh Viên 2021: Bước Đi Tiên Phong Cho Môi Trường Sống Xanh

Tuần lễ Công trình Xanh là chuỗi sự kiện thường niên bắt đầu được tổ chức từ năm 2011 với quy mô mang tầm cỡ quốc gia, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc  thúc đẩy sự phát triển của Công trình Xanh – Kiến trúc Xanh tại Việt Nam. Sự kiện nhận […]

Đổi mới và hướng tới Tương Lai Xanh: Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2021

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2021 diễn ra từ ngày 23 đến 26/11 trên nền tảng trực tuyến. Chương trình được bảo trợ bởi Bộ Xây dựng và Hiệp hội Môi trường Xây dựng Việt Nam do Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh (VIEALIFE GROUP) và Sen Vàng Group tổ […]

Khám Phá chuỗi sự kiện Tuần Lễ Công Trình Xanh Việt Nam 2021 Thu Gọn: Tương Lai Xanh Sạch Cho Việt Nam  (Mini Green Building Week 2021)

Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2021, một sự kiện quốc gia quan trọng, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của Công trình Xanh và Kiến trúc Xanh tại Việt Nam. Ban tổ chức là hoạt động thường niên do Viện Nghiên cứu và Phát triển Đô thị Xanh Việt Nam, VIEALIFE GROUP, […]