Tư vấn và Dịch vụ Mô hình thông tin công trình xây dựng (BIM)

1 BIM bản thiết kế tân tiến hiện đại thu gọn hồ sơ thiết kế công trình vào chỉ trong một tệp tin, dễ dàng thiết kế và dễ dàng sử dụng không giới hạn khi ngoại tuyến và trực tuyến. 2 Bản thiết kế BIM được làm ra và sử dụng bắt đầu từ […]