Công trình xanh với thiết kế nội thất áp dụng BIM

Chúng tôi thiết kế nội thất gồm: Khảo sát, đo đạc, và lập mô hình BIM, về không gian hiện trạng hoặc không gian của công trình hoàn thiện thô được bàn giao. Thông qua mô hình hiện trạng để nghiên cứu phương án sơ bộ tốt nhất được hình thành sớm. Vậy, sớm thỏa thuận nhiệm vụ thiết kế và ý tưởng với khách hàng, dù là người sử dụng cơ ngơi công trình hoặc người khai thác cơ sở. Bước khảo sát về pháp lý, nguồn lực, tài nguyên, vật liệu, vật tư cung cấp cho cơ ngơi phù hợp với các điều kiện cho phép hoặc cải thiện được tốt nhất có thể. Cung cấp bản thiết kế căn bản bố trí không gian trong phạm vi của thiết kế nội thất, đã bao gồm phân tích, tính toán, mô phỏng, so sánh, khối lượng, dự toán, các bộ môn. Với đầy đủ các yếu tố về tiện nghi và hiệu suất công trình. Thiết kế kỹ thuật, chi tiết, hoặc thiết kế bản vẽ thi công các bộ môn. Mọi chỉ tiêu về khoa học kỹ thuật được phân tích, so sánh, lựa chọn và mô phỏng, một lần nữa trong bước thiết kế kỹ thuật bởi mô hình thông tin công trình xây dựng BIM Thiết kế chế tạo đặc biệt nếu có những đặc thù được áp dụng bởi mô hình thông tin công trình xây dựng BIM, đặng làm nên được và dễ dàng cùng với kiểu dáng công nghiệp. Thi công lắp đặt và hoàn thiện cùng với bản thiết kế BIM hoàn thành công trình của tất cả các bộ môn. Có sự thiết kế chỉ định bởi mô hình hóa thông tin công trình để làm rõ định danh và định vị đến từng cấu tạo, cấu kiện, thiết bị và đồ đạc
Ngân sách hợp lý (chi phí ít hơn) mà đạt được sự hài lòng với các đầy đủ về lợi ích như: tiện nghi thân nhiệt, sử dụng công trình cách thoải mái tiện lợi, hoạt động trong công trình dễ dàng và hợp lý, chi phí vận hành công trình hợp lý và được giá tốt, thụ hưởng được nhiều điều kiện thiên nhiên, thời tiết và khí hậu, sự ngăn nắp trật tự, độ bền, và sự cảm nhận ổn định và luôn mừng vui hạnh phúc. Trở nên nội thất công trình xanh. Vậy, bản thiết kế BIM sẽ đáp ứng được những mong muốn và làm cho mong muốn ấy trở nên dễ dàng đạt được mà còn vượt trội ngoài sự mong đợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *