Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế cho Nhà ở riêng lẻ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nội dung nghiên cứu:

– Khảo sát đo đạc thực trạng các nhà ở riêng lẻ đại diện tại các đô thị lớn Việt Nam: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

– Xây dựng các cơ sở cho việc đề xuất giải pháp tiết kiệm hiệu quả năng lượng

– Tổng hợp kinh nghiệm của thế giới và Việt Nam

– Đề xuất các giải pháp kỹ thuật

– Đề xuất các công cụ quản lý

– Thiết kế thực nghiệm mô phỏng đo đạc, đánh giá hiệu quả của giải pháp thực hiện

Tác giả: PGS.TS.KTS Hoàng Mạnh Nguyên
Viện Khoa Học Công Nghệ Đô Thị Xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *