Sáng tạo và Cống hiến với Kiến trúc Xanh: Giải thưởng Kiến Trúc Xanh Sinh viên 2022

Được sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh (IGU) cùng Sen Vàng Group, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Đô thị xanh Việt Nam (VIEALIFE Group) và Chương trình PEEB Việt Nam tổ chức Giải thưởng Kiến trúc […]