Mức tiêu thụ năng lượng (EUI) (Energy Use Intensity)

Là số liệu thống kê về việc vận hành công trình (tòa nhà):
EUI khu đất (kBtu/ft2 năm) [kWh/m2 năm]
EUI nguồn (kBtu/ft2 năm) [kWh/m2 năm]
Lượng phát thải CO2e khi vận hành hàng năm (lb CO2e/ft2 năm) [kg CO2e/m2 năm]
Tổng lượng cacbon sinh ra (lb CO2e/ft2) [kg CO2e/m2]
Lượng nước sử dụng (gal/ft2 năm) [l/m2 năm]
Tiện nghi nhiệt: mục tiêu và phương pháp thiết kế
Chiếu sáng ban ngày: mục tiêu và phương pháp thiết kế
IAQ: mục tiêu và phương pháp thiết kế
Chi phí xây dựng ước tính(money/ft2, [money/m2]

Chúng ta hãy xem video clip này về mức độ tiêu thụ năng lượng:

Danh sách liệt kê các hạng mục công trình tòa nhà ở mĩ

Market SectorProperty typeSource EUI (kBtu/ft2) Site EUI (kBtu/ft2) Source EUI (kwh/m2) Site EUI (kwh/m2) 
Banking/Financial ServicesBank Branch209.988.30.6621485980.278550363
Banking/Financial ServicesFinancial Office116.452.90.3671943630.166877851
EducationCollege/University 180.684.30.5697190890.265932
EducationK-12 School104.448.50.3293392740.152997651
EducationPre-school/Daycare 131.564.80.4148286840.204417481
EducationVocational School/Adult Education110.452.40.3482668190.165300555
Public AssemblyConvention Center/Meeting Hall109.656.10.3457431460.176972541
Public AssemblyRecreation/Athletic Centers11250.80.3533141640.16025321
Public AssemblyEntertainment11256.20.3533141640.177288
Public AssemblyWorship Facility58.430.50.18422810.096215018
Food Sales & ServiceConvenience Store592.6231.41.8694104780.7299723
Food Sales & ServiceBar/Nightclub 297130.70.9369134530.412305011
Food Sales & ServiceFast Food Restaurant 886.4402.72.7962292411.270353695
Food Sales & ServiceRestaurant573.7325.61.8097887131.027134748
Food Sales & ServiceSupermarket/Grocery Store4441961.4006382930.618299787
Food Sales & ServiceWholesale Club/Supercenter12051.40.378550890.162145965
HealthcareAmbulatory Surgical Center138.3620.4362799010.195584627
HealthcareHospital (General Medical & Surgical)426.9234.31.3466947910.739120613
HealthcareOther/Specialty Hospital433.9206.71.3687769260.652053908
HealthcareMedical Office121.751.20.3839136940.161515046
HealthcareOutpatient Rehabilitation/Physical Therapy138.3620.4362799010.195584627
HealthcareUrgent Care/Clinic/Other Outpatient145.864.50.4599393310.203471103
Lodging/ ResidentialBarracks107.557.90.3391185060.182650804
Lodging/ ResidentialHotel146.7630.4627784630.198739217
Lodging/ ResidentialMultifamily Housing118.159.60.3725571680.188013609
Lodging/ ResidentialPrison/Incarceration156.469.90.4933779930.220505893
Lodging/ ResidentialResidence Hall/Dormitory107.557.90.3391185060.182650804
Lodging/ ResidentialResidential Care Facility213.2990.6725587480.312304484
Mixed UseMixed Use Property89.340.10.2817049540.126499089
OfficeMedical Office121.751.20.3839136940.161515046
OfficeOffice116.452.90.3671943630.166877851
OfficeVeterinary Office145.864.50.4599393310.203471103
Public ServicesCourthouse211.4101.20.6668804850.319244584
Public ServicesFire/Police Station124.963.50.3940083850.200316513
Public ServicesLibrary143.671.60.4529992320.225868698
Public ServicesMailing Center/Post Office96.947.90.3056798440.151104897
Public ServicesTransportation Terminal/Station11256.20.3533141640.177288
RetailAutomobile Dealership124.1550.3914847120.173502491
RetailEnclosed Mall170.765.70.5384886410.207256612
RetailStrip Mall228.8103.50.7217703640.326500143
RetailRetail Store120103.50.378550890.326500143
Technology/ ScienceLaboratory318.2115.31.0037907770.363724313
ServicesDry cleaning, Shoe Repair, Locksmith, Salon, etc.96.947.90.3056798440.151104897
UtilityDrinking Water Treatment & Distribution5.92.30.0186120850.007255559
UtilityEnergy/Power Station89.340.10.2817049540.126499089
Warehouse/ StorageSelf-Storage Facility47.820.20.1507894380.063722733
Warehouse/ StorageDistribution Center52.922.70.1668778510.07160921
Warehouse/ StorageNon-Refrigerated Warehouse52.922.70.1668778510.07160921
Warehouse/ StorageRefrigerated Warehouse235.684.10.7432215810.265301082

Một số công cụ:

 1. Benchmarking and EUI by building type.
  · Benchmark EUIs for many building types have been established based on the 2012 Commercial Building Energy Consumption Survey, known as CBECS, and available here: https://www.eia.gov/consumption/commercial/
  · Energy Star provides median Source and Site EUI numbers for many building types here:
  https://portfoliomanager.energystar.gov/pdf/reference/US%20National%20Median%20Table.pdf
  · Architecture 2030 uses benchmarks as a starting point in establishing energy performance targets for design. See: https://zerotool.org/about/
 2. Setting energy targets for your projects before beginning design.
  · The Architecture 2030 Zero Tool can guide you in setting energy targets for both EUI and percent reduction compared to a building type average from the 2005 Commercial Building Energy Consumption Survey. See:
  https://architecture2030.org/the-zero-tool-is-here/
  and https://zerotool.org/zerotool/
  · More information on setting high performance EUI targets by building type and ASHRAE climate zone, but not California Title 24 Part 6 climate zone, can be found here: https://newbuildings.org/nbi-releases-zero-energy-performance-targets-for-new-construction-projects/
 3. Learn how to Incorporate Energy Modeling into Your Design Process. Make informed design decisions and track whether you are achieving your target EUI. See AIA’s Architect’s Guide to Building Performance – Integrating performance simulation in the design process: http://content.aia.org/sites/default/files/2019-06/AIA_BPSGuide_2019_FINAL.pdf
 4. Join AIA’s 2030 Commitment. See: https://www.aia.org/pages/203416-joining-the-2030-commitment-what-to-expect

Hiện nay, chúng tôi có dịch vụ thiết kế đã bao gồm phân tích và mô phỏng đặng đưa ra các số liệu cho mức độ tiêu thụ năng lượng (điện) và (xăng dầu khí đốt) cho công trình mà chúng tôi sẽ dịch vụ thiết kế.
Xin cảm ơn nhiều,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *