Công trình xanh có lối thoát nạn ngăn khói

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế cho Nhà ở riêng lẻ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nội dung nghiên cứu: – Khảo sát đo đạc thực trạng các nhà ở riêng lẻ đại diện tại các đô thị lớn Việt Nam: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh – Xây dựng các cơ sở cho việc đề xuất giải pháp tiết kiệm hiệu quả năng lượng – Tổng hợp kinh […]

Đô Thị Xanh – Thành phố – Môi trường – Sự sống

Trái đất

Thành phố, nơi đô hội nhân dân trở nên tổ chức xã hội. Ban đầu dân cư thưa thớt rồi sinh sôi trở nên một dân đông, cho đến nay, các thành phố hàng trăm triệu người dân sinh sống. Quần thể môi trường sống cần được gìn giữ ý thức bảo toàn và tăng […]