Cuộc thi và Giải thưởng Kỹ thuật và Thiết kế Mặt tiền SFE 2024

Các bài dự thi cho Giải thưởng Kỹ thuật và Thiết kế Mặt tiền SFE 2024. Công nhận và khen thưởng sự xuất sắc trong kỹ thuật mặt tiền ở sáu hạng mục đầu vào:
1 Công trình mới
2 Cải tạo hoặc Nâng cấp
3 Sản phẩm của năm
4 Kỹ sư mặt tiền trẻ 
5 Đổi mới kỹ thuật số Danh mục mới cho năm 2024
6 Cấu trúc đặc biệt Danh mục mới cho năm 2024
Công nhận tính bền vững và đổi mới, Bao gồm trong các mẫu đăng ký là các câu hỏi cụ thể xung quanh tính bền vững và đổi mới. Các giải thưởng riêng biệt sẽ được trao cho các tác phẩm thể hiện tốt nhất tư duy đổi mới trong thiết kế mặt tiền và những tác phẩm thúc đẩy việc sử dụng các vật liệu và thực tiễn bền vững.  
Thành tựu trọn đời, với những người chiến thắng do chính bạn đề cử. Quý vị gửi thư đến SFEAwards@cibse.org kèm theo tên người được đề cử và viết 100 từ thuyết minh.
Đăng ký dự thi:
https://go.cibse.org/e/698403/facade-2024-enter-now/9s5c3d/2369312645/h/wQOqsALFrOfnEPjVyjkmROuI6T7HUkJEYcAQ80SnWAs
Tất cả các giải thưởng sẽ được khen thưởng và tổ chức tại buổi dạ tiệc vào ngày thứ Tư ngày 6 tháng 11 tại Old Billingsgate, ngay sau Hội nghị Zak World of Facades ở London.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *