Đô Thị Xanh – Thành phố – Môi trường – Sự sống

Trái đất

Thành phố, nơi đô hội nhân dân trở nên tổ chức xã hội. Ban đầu dân cư thưa thớt rồi sinh sôi trở nên một dân đông, cho đến nay, các thành phố hàng trăm triệu người dân sinh sống.

Quần thể môi trường sống cần được gìn giữ ý thức bảo toàn và tăng cường tính toàn vẹn của tất cả hệ sinh thái sự sống.

Trái đất – môi trường sự sống xác thịt, đang biến hóa, cũng gọi là biến đổi khí hậu, ngày càng gia tăng, gây nên sự tiêu hao, mất mát, phân rã, tài nguyên, môi trường sống, bởi sự phát triển sinh sôi cùng sự khai thác của loài người.

Quy hoạch đô thị xanh, để câu đối điều hòa khu vực và môi trường sinh sống, cả môi trường có khả năng hỗ trợ quần thể sự sống. Gìn giữ, lập ra, và bảo vệ thêm hơn những khu vực nuôi dưỡng và duy trì sự sống.

Đô Thị Xanh cần khoa học công nghệ cơ sở dữ liệu về: quy hoạch, xây dựng, quản lý, vận hành và sinh hoạt sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *