Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế cho Nhà ở riêng lẻ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nội dung nghiên cứu: – Khảo sát đo đạc thực trạng các nhà ở riêng lẻ đại diện tại các đô thị lớn Việt Nam: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh – Xây dựng các cơ sở cho việc đề xuất giải pháp tiết kiệm hiệu quả năng lượng – Tổng hợp kinh […]

Tư vấn và Dịch vụ Mô hình thông tin công trình xây dựng (BIM)

1 BIM bản thiết kế tân tiến hiện đại thu gọn hồ sơ thiết kế công trình vào chỉ trong một tệp tin, dễ dàng thiết kế và dễ dàng sử dụng không giới hạn khi ngoại tuyến và trực tuyến. 2 Bản thiết kế BIM được làm ra và sử dụng bắt đầu từ […]

Phần mềm phân tích về: môi trường, thời tiết và khí hậu

Một số phần mềm của Viện tiêu chuẩn và công nghệ nước Mĩ Phần mềm phân tích tính CO2 trong phòng (QICO2)Quick Indoor CO2 (QICO2) – An Indoor Carbon Dioxide Metric Analysis Tool Phần mềm khí hậuClimate Suitability Tool Phần mềm phân tích hiệu quả sử dụng năng lượng trong công trình tòa nhà AIA’s […]

Công trình xanh với thiết kế nội thất áp dụng BIM

Chúng tôi thiết kế nội thất gồm: Khảo sát, đo đạc, và lập mô hình BIM, về không gian hiện trạng hoặc không gian của công trình hoàn thiện thô được bàn giao. Thông qua mô hình hiện trạng để nghiên cứu phương án sơ bộ tốt nhất được hình thành sớm. Vậy, sớm thỏa […]

Công nghiệp hóa đô thị

Công nghệ thông tin kỹ thuật số và Mọi ngành công nghiệp hóa. Công nghệ thông tin kỹ thuật số đã có tác động sâu sắc đến lĩnh vực sản xuất, làm cho doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, nâng cao chất lượng và giảm chi phí. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ […]